BKS Bank

BKS Banka - Hrvatska banka

  • Banka

BKS BANK d.d.

BKS Bank
51 000 Rijeka, Mljekarski trg 3
Tel.: +385 51/353 555
Telefaks: +385 51/353 566
Teleks: 24564 kbri hr
SWIFT: BFKK HR 22
http://www.bks.hr

Uprava

Goran Rameša – predsjednik, Christian Pettinger

Nadzorni odbor

Herta Stockbauer – predsjednica, Dieter Krassnitzer, Josef Morak, Harald Brunner, Ludvig-Hubert Ankele.

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. BKS Bank AG 99,79%

Revizor

KPMG Croatia d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 83.228
UKUPNO IMOVINA 444.691
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 444.691
Dobit/gubitak tekuće godine –1.250

Od početka svog poslovanja 1993. godine, Kvarner Banka d.d. (sada BKS Bank d.d.) imala je ovlaštenja za obavljanje svih vrsta bankarskih poslova u zemlji i inozemstvu. Banka je danas, kao i na početku svog poslovanja orijentirana na male i srednje poduzetnike, a potom i na građane i suvlasnike stambenih zgrada te funkcionira kao univerzalna banka.

Kvarner Banka d.d. (sada BKS Bank d.d.) osnovana je 1993. godine u Rijeci kao prva banka u RH s mješovitim vlasništvom nad kapitalom. Od 14.02.2000. godine upisani i uplaćeni temeljni kapital banke iznosi HRK 60 milijuna, podijeljen je u 600.000 redovnih dionica vrijednosti po HRK 100,00 svaka. Najznačajniji dioničari banke u to vrijeme su bili Adria Consulting S.R.L. Trieste (Italija), Riječka banka d.d. Rijeka (sada Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka) i Transadria d.d. Rijeka.

U cilju osposobljavanja Banke za snažniji tržišni nastup, polovinom rujna 2008. godine započinje s radom prva podružnica Banke u Zagrebu - Ivana Lučića 2a, HR-10000 Zagreb. T: +385 (0)1 6312-730. F: +385 (0)1 6312-749.

Banka BKS Bank 21.1.2021

BKS Bank